LBC Borås AB avyttrar betongverksamheten som tas över av Swerock

2016-04-01

LBC Borås AB har sedan 2011 tillverkat och sålt fabriksbetong och verksamheten har under åren vuxit och utvecklats. Idag är LBC Borås betongfabrik en stark aktör i Sjuhäradsområdet. Då betongverksamheten som skulle utgöra ett komplement till LBC Borås övriga tjänste- och produktutbud, har vuxit sig allt större väljer LBC Borås att fokusera på sina kärnområden och avyttrar därför betongverksamheten till Swerock. Swerock är en av de största aktörerna på fabriksbetongmarknaden i Sverige och kommer att förvalta betongverksamheten på ett betryggande sätt.

- Vårt mål är att renodla vår verksamhet och satsa på våra kärnområden. Det vill vi göra samtidigt som vi tryggar våra framtida leveranser för många år framöver, säkerställer att kunderna även i framtiden får en bra råvara och utmärkt service samt att vår personal får fortsatt trygg anställning, säger Martin Falk, VD på LBC Borås AB.

För Swerock innebär affären att de ytterligare stärker sig på en marknad som är Swerocks kärnverksamhet. 

- Det är med stor glädje som vi idag har avtalat om det här förvärvet säger Fredrik Svensson, avdelningschef fabriksbetong, Swerock Väst. Vi har länge tittat på marknaden i Sjuhäradsbygden och nu får vi en modern betongfabrik och kompetent personal.

Övertagandet av affären sker den 1 april 2016.


Vidare frågor besvaras av:

Martin Falck, LBC Borås AB tel. 033- 17 74 44
Fredrik Svensson, Swerock AB tel. 0725-33 37 65

Undermeny

Nyheter