Ny Logotype

2014-12-01

Från och med 1 dec 2014 har vi en ny logotype. På det senaste styrelsemötet beslutades det att ta bort ortsnamnen från logotypen och gå tillbaka till den ursprungliga logotypen med endast Borås AB. Anledningen till bytet är att ortsnamnen begränsade oss i vårat arbete och att vårat juridiska namn är LBC Borås AB. Då vill vi att vår logotype skall spegla detta. 

Undermeny

Nyheter